سومین دوره نشان عکس سال مطبوعاتی ایران

Jaberian-Morteza-NS10
5cf84092cb269-Beheshti-Milad-DN-9

استادیوم خانگی

میلاد بهشتی
ds-99391017-3
ps-48855223-5
ps-39077046-5

شکل متعالی جنایت

مریم سعیدپور
salman-sam-ES-06
5cf03de666d1c-Asadollahi-Sooteh-Ali-ES-04

آلودگی آب و خاک شمال کشور

علی اسدالهی ستوده
ss-95707432-3
ss-50737195b-7

بعد از 2 سال

محمد علی نجیب